Elektrotechnische installaties

Onderhoud – Renovaties – Domotica

Tel. 06 11729237

Elektra Romaniuk: Bezpieczeństwo i doświadczenie w elektrotechnice

Oficjalna firma elektryczna w Holandii od 2014 roku z prawem wymiany zabezpieczeń głównych.

Elektra. Chcesz zapewnienia, że instalacja elektryczna działa prawidłowo. Wymaga to fachowej porady, sprawdzenia i wykonania koniecznych napraw. Elektra Romaniuk oferuje wiedzę i doświadczenie. Ze mną pierwszeństwo ma bezpieczeństwo i jakość. A Ty możesz korzystać z energii elektrycznej bez żadnych obaw.

Co robi Elektra Romaniuk?

Możesz włączyć mnie dla instalacji elektrycznych

– Renowacje, szybko i bez kurzu,

– Remonty: rozdzielnice, instalacje elektryczne, antenowe, internetowe,

– Automatyka domowa,

– Rozwiązywanie problemów i awarii,

– Panele słoneczne, zgodnie z NEN 1010

Twój inżynier elektryk: Andrzej Romaniuk

Andrzej posiada 28 lat doświadczenia. Rozpoczął swoją karierę, jako elektromonter, następnie został technikiem, a na końcu inżynierem. Andrzej ukończył studia na uczelni technicznej i zdobył dyplom inżyniera elektrotechniki.

“Poczuj się bezpiecznie we własnym domu”

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, instalacja elektryczna powinna, co cztery lata

zostać przetestowana. Jeśli nie było to wykonywane przez dłuższy czas lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami!

Oferujemy kompletne “APK” do Twojej instalacji elektrycznej.

Za jedyne 50 euro, w tym VAT, przeprowadzamy następujące kontrole:

  1. Działanie swoich wyłączników różnicowoprądowych RCD (czy wiesz, że muszą być testowane, co miesiąc?).
  2. Sposób, w jaki twoja instalacja jest uziemiona.
  3. Izolacja instalacji elektrycznej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
  4. Działanie wszystkich łączników i gniazd zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Ponadto możemy sporządzić opis obwodów w rozdzielnicy, jeśli nie ma informacji, co należy, do której grupy. Po inspekcji otrzymasz raport bezpieczeństwa instalacji.

Oferujemy również pakiet APK w postaci kontroli przed zakupem domu, aby upewnić się, że twój nowy dom ma bezpieczną instalację elektryczną. Podamy kosztorys koniecznych napraw, aby instalacja spełniała najnowsze wymagania normy bezpieczeństwa NEN 1010.

Zadzwoń do mnie na spotkanie bez zobowiązań   06-11729237